onsdag 19 december 2012

Jultomtarnas fest 1909

Gefle Jultomtar bildades 1875. Syfte var att ”bispringa fattiga barn, företrädesvis med kläder, och böra i främsta rummet sådana ihågkommas, hvilka utmärka sig för flit och goda seder” Strax före jul varje år samlades barn och välgörare för en högtidsfest. Vilka dessa barn var 1909, och vilka det var som skänkte pengarna, kan du läsa här.

Till protokollet skulle antecknas att högtidsfästen afhållits den 19 december kl 4.30 e.m. uti Arbetareföreningens sal.

Sedan pastor O. Hedberg med ett varmhjärtadt tal hälsat fästdeltagarne, som till trängsel fyllde lokalen, och de beklädda barnen undfägnats med kaffe och erhållits hvar sin stor bullpåse att taga med sig hem, vidtog dansen kring den väldiga i salens midt placerade julgranen, som var vackert dekorerad med allehanda julgransgrannlåt. För skarpskyttemusikens pigga låtar gick så dansen med lif och lust, under det den gamle julbocken till allmän fröjd gjorde sina skutt i skaran. En biografförevisning med trefliga för barnen lämpade bilder mottogs äfven med lifligt bifall. Filmen hade gratis ställts till förfogande af biografägaren E. Hammar.
Programmet utfylldes för öfrigt med unison- och kvartettsång och afslutades med en treflig tablå föreställande jul i ett dalahem med motiv från en af Amalia Lindegrens taflor. Innan man gjorde uppbrott fingo alla i fästen deltagande barn göra ett besök i den till tablån inredda dalstugan och afhemta den till en julfäst hörande påsen med godsaker.
Kaffeserveringen ombesörjdes och bekostades äfven denna gång af källarmästare Tillberg hvarjämte fabrikör Edman som vanligt hade skänkt en del kaffebröd.
Ur Gefle jultomtars protokoll 21 december 1909

Även "den gamle julbocken" fick vara med på bilden som togs i magnesiumljus av Gustaf Reimers.

Källarmästare Tillbergs julfika och godis, samt det "extra" som skänktes av bageriägaren själv. Alla dokumenten ur Gefle Jultomtars arkiv. Klicka för en större bild!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar