måndag 21 januari 2013

Världsspråket Esperanto

Som en fortsättning på förra veckans inlägg kommer här en affisch hämtad ur ABF Arbrås arkiv, som belyser en vanlig företeelse i den svenska bildningsrörelsen på främst 1910- 20- och 30-talen: Det påhittade språket Esperanto.

1932 affischerade ABFs lokalavdelning i Arbrå om ett föredrag om Esperanto - det neutrala världs-hjälpsspråket - med föreläsare Sixten Egnell från Bollnäs. En provlektion skulle ges av esperantoläraren "sinjoro" Hans Fox från Danzig. Efter föredraget kunde man anmäla sig till en esperantokurs med 6 lektionstimmar i veckan till en kostnad av 7 kr/ person. Deltagarnas kunskaper sattes verkligen på prov när kursen avslutades med samkväm och föredrag av Hans Fox på esperanto om fristaden Danzig.

På Arkiv Gävleborg finns arkivmaterial efter tre esperantoföreningar, men mycket finns också att hämta i t ex ABF och nykterhetsrörelsens studiecirklar från tiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar