tisdag 5 februari 2013

...önskar blifva utstruken

Brevet ur Sankt Matteus metodistförsamlings arkiv
Ett enda litet dokument kan väcka många frågor. Anna Jansson blev medlem i Sankt Matteus församling i Gävle 1887. Det innebar att hon blev metodist. Att tydligt visa att man var religiöst avvikande, eller dissenter, krävde ännu vid den här tiden en del mod. Men frikyrkan var stor och stark, metodistförsamlingen i Gävle räknade flera hundra medlemmar.
1894 vill Anna Jansson lämna metodisterna. Vid den tiden arbetade hon i hemmet hos stadsläkaren Adolf Grape. I sin utträdesansökan skriver hon att hon nu endast tänker tillhöra den lutherska kyrkan, alltså svenska statskyrkan, och undertecknar brevet "Anna Jansson hos Doktorn Grape".

Vad ligger egentligen bakom det korta brevet? Varför betonar hon att hon väljer "endast" statskyrkan? Varför anger hon sin arbetsplats? Kan det vara så att hennes arbetsgivare, en högt ansedd samhällsmedlem, påverkar henne i den riktningen, medvetet eller omedvetet?

Eller är det helt enkelt så att hon inte längre intresserar sig för församlingslivet och vill lägga lite tyngd bakom sina ord genom att nämna doktorns namn? Svaret på frågorna får vi nog aldrig.
Lisa Engström

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar