fredag 22 november 2013

Brasafton i Bergsjö

Vid en första anblick kan affischen verka ganska uppfordrande. Ungdomen manas till stramare livsstil och (eller med hjälp av) helnykterhet, kroppskultur och socialt arbete. Ordet "kroppskultur" har väl i stort sett fallit ur bruk och kan kanske kräva en förklaring. Enligt Svenska akademiens ordbok finns det belagt sedan 1910-talet och ska betyda "arbete för människokroppens harmoniska utveckling till den grad av hälsa och skönhet som individuella anlag medgiva och även resultatet av sådant arbete". I dag använder vi väl helt enkelt ordet "träning" för samma aktivitet.

Men affischens inledande förmaningar visar sig vara rätt vilseledande. Lite längre ned, i det handskrivna tillägget, ser man att huvudbudskapet egentligen handlar om något så avspänt som en brasafton. Det var SGU (Sveriges Godtemplares Ungdomsförbund) avdelning 351 Vårbrodd från Bergsjö som arrangerade tillställningen den 26 november 1940.
Jörgen Björk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar