torsdag 11 juni 2015

Husmödrarnas finska resa

Gruppen med lanthusmödrar från Gävleborg på Senatstorget i Helsingfors 1948. Hushållningssällskapets hemkonsulent Ingrid Frendin leder gruppen. Foto ur Gävleborgs läns hushållningssällskaps arkiv.
Märta Eriksson 47 år från Nordsjö, Järvsö, var en av 19 lanthusmödrar från Gävleborg som i juni 1948 reste till Finland. Resan var en studie- och utbytesresa med syfte att bryta de finska husmödrarnas isolering från krigsåren och att få en inblick i lanthushållningen i Finland under de svåra förhållandena. Att visa den modernisering som skett inom det svenska jordbruket (och outtalat inte i det finska) var viktig vid de finska kvinnornas besök under juli månad.
Resorna är noga dokumenterade i reseledaren, hemkonsulent Ingrid Frendins redogörelser.
Programmet i Finland var hektiskt med besök på lanthushållsskolor, bondgårdar och egnahemsområden. Det nyss slutade kriget påverkade besöket starkt: Hjältegravarna i Helsingfors besöktes liksom nybyggarhem för evakuerade karelare. I Helsingfors fanns tid avsatt för besök hos fadderbarn och deras familjer. Gävleborgarna fick också ett bastubad vid Mannerheims jaktstuga.

Saara Hyrkäs, 56 år från Järvenpää och de andra finska deltagarna gjorde huvudstaden innan resan gick vidare till Gävleborg där 51,5 mil i buss tillryggalades på 4 dagar. Bland mycket annat hann man med Hamrångeortens andelstvätteri, Kråköns fiskeläge, Nytorps lantmannaskola i Arbrå och ett besök hos Olanders och hemmansägare Britta Eliasson i Norr-Edsbyn.

 "Denna studieresa kommer säkerligen för deltagarna att bli ett minne för livet" skrev Ingrid Frendin i en artikel i Hushållningssällskapets tidskrift (nr 4/1948). Läs artikeln i sin helhet här!
Lisa Engström
Vid Leppäniemi gård hos familjen Kassari.
Efter bastubadet vid Mannerheims jaktstuga. Klicka för en större bild!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar