måndag 28 januari 2019

Läsk, öl och porter från Gävles bryggerier

Bryggeriet i Gustavsbro, Gefle Bryggeri AB. Fotot ur Bryggeriarbetarnas fackförenings historik till 50-årsjubiléet 1947.

Tappare, pannknäkt, glassorterare, maskinist och utkörare var vanliga yrken vid tillverkningen av öl, svagdricka och läsk på bryggerier. Många arbetade på något av de tre stora bryggerierna i Gävle: Gefle Bryggeri AB, även kallat Gustafsbro bryggeri, Ångbryggeriet och Porterbrygget.

Gävles geografiska läge gjorde bryggeriindustrin lönsam. Marknaden norrut var stor, eftersom många norrländska städer ännu saknade större bryggerier. Gävlebryggerierna startade filialer på många platser.

Tre män bredvid staplade öltunnor.

Arbetarnas villkor i slutet av 1800-talet var tuffa med långa arbetsdagar måndag till lördag och blygsamma löner. För att försöka påverka ägarna till förbättringar på arbetsplatserna startades Bryggeriarbetarnas fackförening avdelning 6.

I januari 1897 startade bryggeriarbetarna en fackförening. De lät tillverka en fana hos Ateljé Viktor Lindblad i Örebro.

Arbetskonflikter om avtal, löner och uppsägningar avlöste varandra och i föreningens affischer och flygblad syns spåren av dem. 

Affischen uppmanar Gävleborna att inte dricka något som är tillverkat av tre bryggerier som har avskedat hederliga arbetare utan orsak. Året var 1910.  
 
Dagölen för anställda var det också konflikter om, det vill säga mängden öl som arbetarna fick för eget bruk varje dag. På 1920- och 30-talen var till exempel avtalet på 2 liter öl per dag för manliga arbetare och 1 liter för kvinnliga arbetare. Utöver det fick varje familjeförsörjare ut 20 liter svagdricka per vecka. 

Det finns bara kassaböcker bevarade från fackföreningens första år. Från 1916 till1967 finns det protokollsböcker som visar vilka frågor som diskuterades på de fackliga mötena.   

1942 slogs de större bryggerierna ihop i Gefle Förenade Bryggerier AB och verksamheten lades i Gustavsbro. Så småningom döptes det om till Bockens Bryggerier som sedan övertogs av Till-bryggerierna i Östersund. Bryggeriarbetarfacket uppgick i Livsmedelsarbetarförbundet 1966.

Camilla Larsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar