tisdag 12 mars 2013

Forsbackaborna demonstrerar...

...för allmän rösträtt och 8-timmars arbetsdag och det är våren 1909.

Demonstrationsaffischen från 1909. Klicka för att se en större bild.
Den unga arbetarrörelsen kavlar upp ärmarna och vill se samhällsförändring. De sju föreningarna som räknas upp på affischen grundades samtliga mellan åren 1905-1907. Socialdemokratiska ungdomsklubben var först på plan 1905, året därpå organiserades arbetarekommunen, NOV-logen Proletären, Järn- och metallarbetarefackföreningen och slutligen 1907 var det dags för lantarbetarna och kvinnorna att sluta sig samman.

Samtliga, förutom lantarbetarfackföreningen, kom att bestå under många år framöver och medverka till att bruksorten Forsbacka utvecklades från ett patriarkaliskt styrt samhälle till ett mer demokratiskt. I samband med Storstrejken 1909 utsattes lantarbetarna för svåra påfrestningar. I de sista protokollen kämpar de kvarvarande medlemmarna mot strejkbrytare, bolagets ogillande och förbundets önskan om betalning – och kassan är tom. På sommaren 1910 upphör all verksamhet och avdelning 155 går i graven.

1919 beslutar riksdagen om åttatimmarsdagen och den allmänna rösträttens införande men det dröjer till 1921 innan kvinnorna får möjlighet att delta i valet till andra kammaren. Forsbackademonstrationen var en av tusen pusselbitar i kampen.
Barbro Eriksson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar