fredag 27 juni 2014

Leve Tysklands kämpande arbetare!

I februari 1933 tog Adolf Hitler makten i Tyskland. En av de grupper som skulle utmanövreras från den politiska arenan var arbetarrörelsen; Socialdemokraterna, kommunisterna och fackföreningarna.

I den internationella solidaritetens namn väckte detta bestörtning inom arbetarörelsen i Sverige. I Hofors tog Metallindustriarbetareförbundet upp frågan på ett möte den 19 mars. Man satte ihop ett protestuttalande mot våldsdåden som drabbade den tyska arbetarklassen, riktad till den tyska legationen i Stockholm. Senare under året uppmanades också Hoforsborna att undvika tyska varor och att inte se tysk film på bio. De kommunistiska organisationerna försökte samordna protesterna genom att arrangera en antifascistisk konferens i Folkets hus.

Hoforsbornas ställningstagande till det som hände i omvärlden och i Sverige under 30-talet och andra världskriget är väl värt att fördjupa sig i. Läs protesten man skickade till Tyska legationen i Stockholm 1933 nedan. Klicka för en större bild!
Lisa Engström

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar