måndag 11 augusti 2014

Från hus till hus i valrörelsen


Socialdemokratiska husagitatorerna Sven Svensson och Olle Hedlund på en något arrangerad bild från valrörelsen 1936 i Strömsbro. Sigurd Söderberg stod bakom kameran.
Besöka varje bostad och dela ut broschyrer och valsedlar. Diskutera valprogram och partiprogram. Och sitta ner och dricka kaffe! Det var husagitatorns uppgift under valrörelserna.
I Strömsbro utanför Gävle var det ungdomsklubben som skötte valagitationen för socialdemokraterna. Med hjälp av 32 kronor i stöd från Gävle arbetarekommun och metoder som ovan, lyckades man få 942 av 1265 röstande att välja det socialdemokratiska partiet.
Städer, byar och områden på landsbygden delades upp i agitationsdistrikt som tilldelades valarbetarna. Nedan ser du hur Hudiksvalls socialdemokratiska arbetarekommun fördelade gracerna under landstings- och kommunalvalen 1938.
Idag sker dörrknackning mest i symbolisk form av partiledarna och alltid med pressen i släptåg. Eller är dörrknackningen på väg tillbaka? Kanske värnar vi vårt privatliv mer idag och vill helst ha en portkod mellan oss och husagitatorn. När det begav sig gav husagitationen nog resultat, men kanske också lite sur mage.
Lisa Engström
Några av agitationsdistrikten i Hudiksvall 1938. Klicka för en större bild! Dokumentet ur Hudiksvalls socialdemokratiska arbetarekommuns arkiv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar