torsdag 4 december 2014

En valkamp i konkurrens med fotbolls-VM

Under 1900-talet har vi haft tre extra val i Sverige, det sista 1958. Då var orsaken att riksdagen inte godtog den Socialdemokratiska regeringens lagförslag om allmän tilläggspension (ATP).

Valbroschyrer 1958. Folkpartiet, Socialdemokraterna och Högern.

Borgerliga försök gjordes att bilda regering, men de misslyckades. Förhandlingar över blockgränserna misslyckades också. I april upplöstes så riksdagen och extra val utlystes till två månader senare, söndagen den 1 juni. Det blev en kort valkampanj, precis som det kommer att bli den här gången.
Valaffisch från 1958.
Valdeltagandet 1958 blev bra, 77,4% jämfört med 79,8% vid ordinarie val två år tidigare. Viss oro fanns att valdeltagandet skulle bli lågt, kanske inte minst på grund av stundande fotbolls-VM som Sverige arrangerade.

Den gången vann det borgerliga blocket, men statsminister Tage Erlander och Socialdemokraterna kunde sitta kvar i regeringsställning tack vare samarbete med Centern.

Morgon-Tidningen presenterar den nyvalda riksdagen och mandatfördelningen i andra kammaren.
Välkommen att boka Arkiv Gävleborgs specialvisningar om valrörelser och de politiska partiernas historia inför extra valet 2015!

Camilla Larsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar