tisdag 3 mars 2015

Några intensiva år med Järbo Konsum

Röda mattan in till ett av Sveriges första snabbköp som öppnade i Järbo 1947.
Under 2012-2013 ordnade vi upp ett drygt hundratal historiska arkiv med anknytning till konsumentkooperationen i Gävleborgs län. Det händer fortfarande med jämna mellanrum att eftersläntrande konsummaterial trillar in. Senast i raden är några tryckta årsberättelser från Järbo konsumentförening.

Järboföreningens historia blev kort men intensiv. Verksamheten kom igång på allvar efter andra världskriget. 1947 startade föreningen ett av landets allra första snabbköp, åtminstone utanför storstäderna. Rörelsen utvidgades kort därefter med textilavdelning och sparkasseverksamhet. 1952 invigdes nya tidsenliga lokaler för bland annat specerier och husgeråd. Året därpå införskaffades en butiksbuss med vars hjälp avlägset boende medlemmar och kunder skulle betjänas. I mitten av 1950-talet köptes frysboxar, Nyge-mätare (för uppmätning av mjölk i självbetjäningsbutiker) och annan toppmodern utrustning in.

Butiksbussen betjänade byarna runt omkring Järbo.
Ett kooperativt kvinnogille startades inom föreningen 1957. Dessutom bedrevs en omfattande kurs- och upplysningsverksamhet. Det är kort sagt bilden av en livaktig och högst välmående förening som förmedlas i årsberättelserna. Trots det lades Järbo konsumentförening ner 1960. Verksamheten övertogs av storföreningen Konsum Alfa. Ett utslag av kooperationens rationaliseringsiver får man förmoda.
Jörgen Björk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar