onsdag 22 juli 2015

Ett stycke hamnhistoria

Stuveriets gamla byggnad. Ett dussin  hamnarbetare sitter på bänkar och några står framför cykelstallet.
Snart försvinner ännu en del av Gävles hamnhistoria. Stuvericentralen ska rivas när bostadsområdet Gävle strand växer.

Det var här stuveriarbetarna samlades för ”utropet” då de fick veta vilken båt de skulle lasta eller lossa, det var här de hade sina matraster och tvättade av sig efter dagens jobb.

Men hur många minns den gamla stuvericentralen? Här intill finns bilden på det ”väntrum” som byggdes i Nyhamn på 20-talet när det fortfarande var full trafik i Inre hamnen. Utomhus fanns utedass och plats för cyklarna.

Efter kriget kom en ny arbetarskyddslag med krav på bättre arbetsmiljö.1951 byggdes huset på bilden ovan därför om och till med bland annat toaletter och tvättrum. Redan i början på 60-talet var utrymmena för små, det gamla huset revs medan tillbyggnaden från 50-talet fick vara kvar.

I personaltidningen ”Stuverinytt” varnade chefen Axel Schött för att ”obekväma tider stundar” när gamla huset skulle rivas. Hamnarbetarna fick hålla tillgodo med torrdass på gården ett tag igen och Schött påminde om att alla inte hade bästa standarden där hemma heller:

”avstå från dusch eller tvättning, om Du har den möjligheten att göra detta hemma i stället.  Jag menar, att när många slutar samtidigt, då skall vi först och främst låta dem, som inte har tillgång till badrum hemma, få använda tvättrummet”

Förhållandena blev desto bättre när det nya huset stod klart 15 januari 1966. Finsk bastu och moderna tvättmaskiner hörde till det nya.

Huvudkontoret flyttade också in. Den delen måste repareras redan efter ett år, anledningen var en påhälsning av en ”dynamitard”. Kassaskåpet klarade smällen, men det blev mindre brandskador i övervåningen, enligt styrelseprotokollet.

Arkivet från Gävle stuveri AB finns hos Arkiv Gävleborg. Det är ett omfattande material som sträcker sig från starten 1911 till bolagets sista år 2009, då det blev en del av Gävle hamn. Bakom stuveribolaget stod de stora bolagen som använde hamnen: Sandvikens järnverk, Korsnäs Sågverk, Stora Kopparberg samt flera handelsbolag och grosshandlare i Gävle.
Ulla Ejemar
Ännu en bild ur arkivet från Gävle Stuveri AB.
Inre hamnen som den såg ut i början av 1900-talet när stuveribolaget bildades. 

I bakgrunden syns Brynäs, den lilla båten är en av stuveriets bogserbåtar, troligen Alert.
Bilden kan vara från 1920- eller 1930-talen, men inget årtal är angivet.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar