måndag 22 september 2014

Byggnadsarbetarnas villkor anno 1925


Avtal från maj 1925 mellan byggmästare och Svenska
Byggnadsträarbetareförbundets avdelning 115 i Edsbyn.
Året är 1925 och som byggjobbare i Edsbyn och medlem i fackets avdelning 115 fick du enligt gällande avtal lönen utbetald en gång i veckan, varje helgfri lördag inom 15 minuter efter avslutat arbete. Ja, då jobbades det 48-timmarsvecka, och mellan kl 7 och 13 på lördagar med 30 minuters frukostrast. Timlönen var 1:34:- för yrkesdugliga byggarbetare med 3 års arbetserfarenhet.

Enligt avtalet skulle det finnas tillgång till dricksvatten på arbetsplatsen, och urinkärl på varje våning på nybyggnationer, utom den första!

Under den mörka årstiden arbetades det enligt avtalet så länge det var dagsljus. Men krävdes det på byggena, så var arbetsgivaren skyldig att bekosta och hålla med "konstgjord belysning". Vid "otjänlig väderlek" kunde arbetsgivaren ställa in arbetet. Men vad som räknades som för svårt väder att jobba utomhus i på den tiden säger tyvärr dokumentet ingenting om.

Redan 1925 hade den som jobbade på annan ort enligt avtalet rätt till en slags reseersättning från arbetsgivaren. Då räknades jobb på annan ort som platser 5 km eller längre från Norra Folkskolan i Edsbyn. När allmänna färdmedel saknades för att ta sig till och från jobbet hade man rätt till en så kallad "gångtidsersättning". Den var "3 minuters arbetstid för varje 200 meter tillryggalagd väglängd". Det kan säkert ha varit på trötta ben man vandrade hemåt längs vägen efter en hård dags arbete.  

Vill du läsa mer i avtalet om löner och ackordspriser 1925, öppna dokumentet genom att klicka på länken här! http://arkivgavleborg.se/Content/Download/70189/byggnadstraarbetareforbundet_avd_115_i_edsbyn_avtal_1925.pdf

Camilla Larsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar