fredag 5 september 2014

När Sverige planerade för krig

Bandage från 1916 med handbroderade kors.
28 juli 1914 bröt kriget ut. Någon dag senare skickade Röda korsets centralstyrelse brev till Söderhamn, Bollnäs, Gävle och andra lokalföreningar i länet. Sängar, sjukvårdspersedlar och förbandsartiklar skulle räknas och arbetet med att öka på förråden påskyndas.

Sverige skulle kanske dras in i kriget och då var Röda korsets roll att ta hand om sårade.
I Gävle köpte man in 25 ”bårsängar av jern” för 13 kronor och 60 öre per styck från Stockholm. En snickare i Strömsbro levererade 30 sängar av trä med sängbotten av väv. Lokalavdelningarna i länet förväntades ha 150 till 200 platser redo för att ta emot sårade. Ett krigssjukhus planerades i Bollnäs plus sex sjukstugor och flera konvalescenthem.
Det syddes rockar, byxor, skjortor och kalsonger efter utskickade mönster. Arkiv Gävleborg har ett omfattande material från Röda korset och där kan man läsa om hur arbetet gick till. I Söderhamn ordnades sykvällar i Rådhuset,  i Torsåker basar med ”s.k tombula, utlottning och s.k amerikanskt lotteri”.
Under hela kriget fortsatte sömmandet och insamlandet.
Kriget kom inte, men annat elände följde i dess spår. Då fick Röda korset öppna sina förråd. 1917 lånade man ut madrasser till bärplockarläger i Bergsjö och Trehörningsjö. Bären måste tas tillvara eftersom matbristen var stor.
Året därpå bröt spanska sjukan ut.  Epidemin skördade lika många offer som kriget i Europa.  Provisoriska sjukstugor för patienterna inrättades med persedlar lånade från Röda korset i bland annat Stugsund och Gävle. Spanskan var inte enda epidemin. Hofors drabbades av tyfus och till Söderala lånades sängar ut så sent som 1921 när difteri bröt ut.
Ulla Ejemar
 Brevet gick ut till alla Rödakorsföreningar 2 augusti 1914 .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar