måndag 25 maj 2015

Ett bad i veckan rekommenderas!

På 30-talet kom frågan om hälsa, hygien och renlighet i blickfånget. Inte minns genom Lubbe Nordströms uppmärksammade radioreportage och skrift om Lort-Sverige. Badhusföreningar bildades för att "befrämja ett allmänt och flitigt användande av bad". Möjligheten att tvätta sig var ju ofta begränsad i de svenska hemmen.

1936 bildades Torsåkers Badhusförening för att bygga ett inomhusbad på Brobacken i Fors by vid Hoån. Vid den här tiden fanns närmsta allmänna bad i Hofors och en mindre bastu i Hästbo. Svenska föreningen för folkbad stod för ritningar till badhuset av Svärdsjötyp nr 2 och de höll även med de här badreglerna:


Även i andra föreningar, som Röda Korset och inom idrottsrörelsen, drevs frågor som rörde bad och bastubad, hygien och hälsa. Badpropagandan här intill är ett exempel från Röda Korset i Forsa med mottot: "Bad varje vecka åt varje svensk!".


Fler badhusföreningar hittar du i vårt arkiv från Varva-Hillebyn, Åmot, Friggesund, Nybo och Hennan.

Camilla Larsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar