torsdag 22 oktober 2015

Det kom ett telegram

Förra seklet, före e-postens och sms:ens tid, var det vanligt att skicka telegram med meddelanden och kortfattad information. Ett standardtelegram från Kungliga Telegrafverket kunde se ut så här.

Kort och koncist meddelande från Pehrsson i Stockholm till Tideman i Gävle 1918. 

Såväl företag och myndigheter som privatpersoner använde tjänsten. Med telegrafi kunde telegrammen skickas snabbt och över stora avstånd. På så vis blev tjänsten mer användbar än att skicka kort och brev med posten. En variant, lyxtelegram, skickades med hälsningar och gratulationer till högtidliga tillfällen och finns kvar idag, numer som en privat tjänst.  

En hälsning från Bollnäs till Baptistförsamlingen i Torsåker 1927.

Många av telegrammen i våra arkiv är färgglatt illustrerade och utsmyckade. Några är humoristiska och andra vackra som konstverk. 

Gratulationer till 25-årsjubilerande Bollnäs Arbetarekommun 1929.

En hälsning från Insjön till Ockelbo Missionsförsamling 1961.

Vanligtvis är telegrammen daterade och de korta meddelandena ger oss en ögonblicksbild från olika situationer. Som det här, ett telegram skickat kl 9 söndagen den 11 juli 1869 som rymmer stor dramatik.

"Först nu hafva sansade underrättelser ingått från Gefle: större delen af staden norr om Gefle-ån har nedbrunnit i alla riktningar. Kyrkan står kvar oskadad. Rådhuset ännu brinnande. Elden till hufvudsaklig del dämpad. Jernvägsstationen räddad. Tusentals menniskor husvilla." Sjökapten Nils Gustaf Emil Fogelqvists arkiv.
Camilla Larsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar