onsdag 8 februari 2017

När bruket hade egen sjukstuga

Medicinska verktyg i Hofors sjukstugas operationssal.
Man kan tro att det är en snickarverkstad som listat sina verktyg, men det handlar om Hofors sjukstugas operationssal. Från sjukstugan finns detaljerade förteckningar över alla inventarier, från röntgenapparater till dammtrasor.

Redan på 1860-talet byggde Hofors bruk en sjukstuga, först avsedd för de anställda men senare öppen för alla Hoforsbor. Så småningom blev sjukstugan för liten och en ny, för tiden modern sjukstuga kunde öppnas 1927.

Det lilla klippet ur inventarieförteckningen ovan är från den nya sjukstugan. Varje rum är listat för sig i förteckningen så man kan bilda sig en uppfattning om sjukstugans storlek. Det fanns tre sjuksalar med tio vårdplatser, operationsrum och röntgen.

Borr, hammare, kedjesåg och amputationssåg avslöjar att det hände att man tvingades kapa lemmar på patienterna. Kanske efter olyckor på bruket? Andra förteckningar i arkivet från sjukstugan visar att man tidigt var noga med att notera om det var arbetsolycka som orsakade att någon behövde vård.

Hofors sjukstuga cirka 1930. Foto lånat av Hofors hembygdsförening.

Så här såg operationssalen ut 1930, Foto lånat av Hofors hembygdsförening.
Exakt årtal för förteckningen saknas, men den är troligen jämngammal med bilderna här ovan. Med tidens mått var den en väl utrustad sjukvårdsinrättning.

Mat till patienterna lagades i sjukstugans eget kök. Av utrustningen att döma borde det har varit förstklassig mat för där fanns puddingformar, konserveringsapparat och aladåbformar.
Ulla Ejemar 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar