torsdag 1 februari 2018

Signe åker spark till sina patienter

Signe Kjellberg jobbade som distriktssköterska i Näsviken i slutet av 1930-talet. Hon föddes i Blekinge 1894 som en av tre systrar. Så småningom hamnade hon och den yngsta systern i Gävleborg. Signe i Forsa och Adina i Hudiksvall.   

Första sidan i Signe Kjellbergs distriktssköterskedagbok.

Signes förde dagbok över sina sjukbesök. På många sätt liknar den journalanteckningar och beskriver de 482 patienter hon besökte i Näsvikens distrikt från februari till oktober 1939. Men boken inleds med två personliga noteringar: 

"Resa ifrån Svärdsjö till Näsviken. Ordnat med flyttningen." Anteckningar ur Signes dagbok från den första och andra februari 1939.

Förutom datum för besöket och patientens namn, ålder, yrke och adress, har Signe antecknat om hon anlitat läkare, vilken vård hon gett, färdsätt till patienten, längd på varje besök, om hon vakat, antal besök hos samma patient och om besöket var på dagen eller natten.

Hennes arbetsuppgifter varierar. Signe spritar av finnar i näsan, tar temp och puls, gör liksvepningar, lägger VVO (våtvarma omslag) på fingrar och knän, upptäcker scharlakansfeber, tar tuberkulinprov, hänvisar till tandläkare, lägger om brännskador, baddar ögon med borsyra, spolar vaxproppar och misstänker tumörer, strypsjuka och lunginflammation.

I sista kolumnen "Anmärkningar" beskriver Signe sina observationer, patienternas besvär och diagnoser. Det står "Susningar i öronen efter snuva", "Temp 38.1 Barnet verkar slött o undernärt. Utslag." och "Blivit trampad på fotleden för en vecka sedan av en ko".

Miljöskada, röda hund och infekterade sår är några exempel på besvär som Signe mötte hos de 482 patienter hon gjorde hembesök hos. 

I vissa noteringar skymtar en annan tid och kunskap om kroppen. Andra synsätt. Som den mycket nervösa 58-åriga änkefrun som behandlas med vaginalsköljning för sina besvär, en 33-årig zigenarfru med hysteriska anfall som behandlas med lavemang, eller det nysteriliserade 23-åriga affärsbiträdet med epilepsi som Signe lägger om såret på.

Doktor Ahlbom genomförde skolundersökningar i Näsvikensområdet. Signe förbereder barnen på Hamre, Näsvikens och Dalens skolor genom att väga och mäta dem. I maj väljer hon och dispensärsköterskan ut sju barn från Näsviken till kolonivistelse.

På Röda Korsets arbetsafton i Näsviken är Signe med och syr sjukvårdsutrustning. I september får hon ett reservförråd av förband av föreningen.

Under vintermånaderna tar Signe sparken till patienterna om avståndet är mellan 500 meter och 2.5 km. Annars går eller cyklar hon. Är det 4 km eller längre åker hon bil. Om det är hon själv eller någon annan som kör syns inte i anteckningarna.   

På Arkiv Gävleborg finns ett nittiotal bevarade person- och släktarkiv. Av dessa är Signe Kjellbergs dagbok ett litet intressant exempel.

Camilla Larsson 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar