måndag 26 mars 2012

Hofors barnkoloni

Bild från Hofors barnkoloni, troligen 1950-tal
På 1880-talet startade de första barnkolonierna i Sverige. Under 1930-1950-talen var koloniverksamheten som störst. Då var det ekonomisk kristid, krig och efterkrigstid. Det var främst föreningar men även kommuner och landsting som drev kolonier för att behövande barn skulle få några hälsosamma och meningsfulla sommarveckor.

Hofors barnkoloniförening bildades i början av 1940-talet och var verksam i trettio år. Deras koloniverksamhet finansierades genom bidrag från olika organisationer samt genom egna medel. Föreningen arrangerade barnensdag och intäkterna gick till kolonin.


Kolonivistelsen skulle göra barnen friska, både till kropp och själ, genom bra mat, sol, frisk luft och bad. Barnen som fick komma till kolonierna var av en eller annan anledning i behov av miljöombyte. Familjerna var trångbodda, barnen klena eller helt enkelt hade man det fattigt.

Verksamheten dokumenterades i en dagbok som du ser en bild ur nedan. Där gjordes anteckningar om vilken mat som serverades och om det hände något speciellt. Lördagen den 7 juli 1945 kan vi läsa att ”en ny spis (elektrisk) anländer till oss till stor glädje för oss alla. Den gamla spisen avtackas vederbörligen och belägges med vitt papper och blommor”.

Tips på arkiv
Hamrånge barnkoloni
Hofors barnkoloniförening
Kommittén för solstickan i Gävleborgs län
Söderhamns jultomteförening


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar