tisdag 20 mars 2012

Stuvarnas tygbit

Framsidan av Stocka kooperativa
stuveriarbetarförenings standar
1903 präglades arbetsmarknaden av stora konflikter mellan hamnarbetarna och arbetsgivarna, som ville sänka timlöner och ackordspris. Som en reaktion försökte hamnarbetarna själva starta kooperativa företag och därmed slippa vara beroende av rederier och stuveribolag. I Stockholm startade t ex loss- och lastningsföretaget Progress och i Gävle Stuveriföreningen Aktiv.

Vid den tiden hade Stocka kooperativa stuveriförening redan verkat i fem år och var ett väl fungerande företag med goda inkomster. Stuveriföreningen erbjöd lastning och lossning direkt till fartygen som ankom området mellan Hagarfjärden och Gnarps sågverk, inkomsterna gick till föreningen som betalade ut arbetarnas löner. Omkring 1910 hade man en årlig inkomst av 30 000 kronor, delningskassan varierade från några hundra kronor till 12 000, beroende på vilka investeringar man gjort under året.

Standaret anskaffades inför majdemonstrationen 1909. 18 personer från föreningen gick under det egna samlingstecknet i demonstrationen i Hudiksvall. Vid brännvinsmagasinet sänktes standaret symboliskt.

Tips på arkiv:
Stocka stuveriförening
Stuveriföreningen Aktiv, Gävle

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar