fredag 23 mars 2012

Kraft i arkiven - om konsten att spara ström

Reklam ur Ockelbo Kraft ABs arkiv
I Arkiv Gävleborg finns arkiv från flera el- och kraftbolag. Handlingarna ger en inblick i elektrifieringens historia och betydelse, åtminstone lokalt. Ett exempel är Ockelbo Kraft ABs arkiv där man bl a kan hitta handlingar om konsten att spara ström. Det är intressant att mycket är precis som idag.

Informationsblad ur Ockelbo Kraft ABs arkiv
Dokumentet ovan är ett reklamblad om Duo-sparlampa som minskade strömförbrukningen - ”Ni bestämmer själv belysningsstyrkan med ett enkelt handgrepp”. Duo-lampan kan jämföras med dagens lågenergilampor.

Statens bränslekommission tillsattes 1917, under första världskriget, för att arbeta med bränsle- och lysfrågor. Kommissionen skickade informationsbladet här bredvid till alla hushåll under elransoneringen som pågick från hösten 1947 till våren 1949. Ransoneringen infördes som en följd av begränsad bränsletillgång och låg nederbördsmängd.

Idag är det Statens energimyndighet som ansvarar för landets energiförsörjning. Energimyndighetens råd i hur man sparar el stämmer till stora delar överens med Statens bränslekommissions anvisningar för sextio år sedan, t ex att man bör släcka lamporna i rum där ingen befinner sig. Men kanske framför allt hur man ska använda spisen. För att laga mat mer energisnålt ska man, nu som då:
- använda bra kastruller med plan och jämn botten
- anpassa kastrullernas storlek efter plattan
- utnyttja eftervärmen genom att stänga av plattan innan maten är klar
- undvika att laga varma småmål (idag rekommenderas mikrovågsugnen)

Tips på arkiv:
Ockelbo Kraft AB
Bosågens Kraft AB
Ockelbo Elektriska AB
Hedesunda Elektriska AB
Elabbonent- och belysningsföreningar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar