fredag 18 mars 2016

Bland knubbkapare och ribblastare

Kastets sågverk. Årtal okänt.
Jobbade farfarsfar på Kastets sågverk? Var han knubbkapare, flismatare eller rentav ribblastare?Förenings- och företagsarkiv kan vara en guldgruva för den släktforskare som vill ta reda på mer än vad kyrkböckerna ger besked om.

Fackliga organisationer, frikyrkor och nykterhetsorganisationer är bara några av alla som fört matriklar över sina medlemmar och ofta sparat dem.
Vykort från Kastet 1902. Det är taget där rännan når havet, arbetarna syns knappt.
I Arkiv Gävleborg finns till exempel matriklar från Svenska sågverks- och brädgårdsarbetareförbundets avdelning i Bomhus och Kastet. 1902 listas varje medlem och vad han gör. Här kan man om man har tur få veta vad farfarsfar gjorde mer exakt för här finns en lång rad glömda yrkestitlar: Kollastare, smörjare, ribblastare, spelkarl och bakkapare är några. I matrikeln kan man också se att enstaka medlemmar slutat för att bege sig till Amerika.
Medlemsmatrikel från 1902 från Bomhus och Kastet.
Klicka på bilden så blir den större!
IOGT-logen Hudiksvall No 223 inleder sin matrikel från 1882 med att tala om vilka som grundat logen, därefter kommer den förbindelse som alla medlemmar lovar att följa. De ska ”ej tillvärka, köpa, selja, nyttja, anskaffa eller bruka Sprit”.  I medlemslistan tas även här yrke och bostadsort upp. Flera är som L O Spetz klampare till yrket. Klamparen jobbade också på sågverk, han sorterade det sågade virket efter sort och kvalitet.
Matrikel från IOGT-logen 223 i Hudiksvall.
Den börjar med "förbindelsen" med nykterhetslöftet.
Alla matriklar är inte lika detaljerade.  Ofta finns bara en lista med namn som bekräftar att någon varit medlem men det kan vara inkörsporten som gör det motiverat söka vidare i  arkivmaterial som berättar om vad man gjorde i fackföreningen, idrottsföreningen, baptistförsamlingen eller IOGT-logen.
Ulla Ejemar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar