tisdag 8 mars 2016

Starka kvinnor i rörelse

Gefle Kvinnliga Gymnastikförening den 24 april 1931

Långt innan allmän rösträtt infördes i Sverige var kvinnor aktiva i föreningslivet. Ett fint exmpel med spännande kvinnoprofiler är Gefle Kvinnliga Gymnastikförening, som några lärare i en gymnastikgrupp startade på Högre flickskolan 1891. Ida Wikner, Tekla Swedlund och andra ville med föreningen erbjuda kvinnor mellan 15 och 45 år organiserad friskgymnastik, som det kallades.


I början hade gymnasterna sina träningar i ett klassrum på Högre flickskolan, där fler av dem också arbetade. Skolan grundades och drevs av Karolina Själander, som var en ivrig förespråkare för fysisk aktivitet och gymnastik för både elever och lärare. Hon levde kanske som hon lärde för hon deltog själv i gymnastiken.

Organiserad friskgymnastik - bra för det mesta! Ett kort med information om nya träningstider för medlemmarna i gymnastikföreningen. 

Karolina Själander var en känd person i Gävle, engagerad och drivande i flera föreningar. Hon hade starka åsikter om kvinnors rätt till utbildning och politisk rösträtt, hon var kristen, nykterist och vegetarian. Hennes engagemang för kvinnors politiska rättigheter ledde till att hon valdes till ordförande i lokalföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt (FKPR) från starten 1903 fram till den allmänna rösträttens införande. Och som en direkt följd av den blev Karolina Själander en av de första kvinnorna att ta plats i stadsfullmäktige som 70-åring, då som representant för Gefle Moderata Förening.

Karolina Själander 70 år

Tekla Swedlund kom tillbaka till Gävle och gymnastikföreningen efter några år, då i rollen som tränare. Dessförinnan hade Swedlund som en av 25 kvinnor tagit examen som gymnastikdirektör på Gymnastiska Centralinstitutet i Stockholm (GIH) år 1893. Efter det åkte hon till USA och arbetade som sjukgymnast en period innan hon återvände till Gävle.

Tekla Swedlund

I USA hade Tekla Swedlund fått upp ögonen för en då okänd sport i Sverige - basket - som hon också lät deltagarna i Gefle Kvinnliga Gymnastikförening prova. Idag anses Swedberg vara den som introducerade basket i Sverige.

I 23 år var Tekla Swedlund tränare i gymnastikföreningen och under många år även dess ordförande. Precis som Själander var Swedlund en engagerad föreningsmänniska. Hon drev frågan om husmödrars möjlighet till semester i Gefle Stugförening, där hon också var ordförande i nära 30 år. Båda kvinnorna satt också under en period i styrelsen för Vita Bandet, en kristen nykterhetsförening som höll sina möten på Högre flickskolan.

Fram till 1949 fortsatte Gefle Kvinnliga Gymnastikförening utveckla sin verksamhet för kvinnor och juniorer med träning, märkestagning och uppvisningar. Då uppgick föreningen i nystartade Gefle Gymnastikförening tillsammans med fyra andra föreningar.  

Ett urklipp från Gefle Dagblad inklistrat i Gefle Kvinnliga Gymnastikförenings klippbok. 

Camilla Larsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar