tisdag 14 oktober 2014

En festlig dag vid Kungsgården 1951

Kungsgårdens herrgård i Gästrikland arrenderades ut till Hushållningssällskapet 1949. Sedan byggde man ett undervisningscentrum. 1951 invigdes det med tal och uppvisningar av nya odlingsmaskiner. Det hade samlats en stor mängd besökare för att lyssna på tal från Gunnar Ernest, Landshövding Elon Andersson, Sten Söderhjelm med flera. Man hade byggt om en skördetröska till ett podium. Svenska flaggan hissades och en orkester spelade. Sedan blev det paus då man kunde gå runt och skåda de olika demonstrationerna av förbättringar inom odling som Hushållningssällskapet planerade att införa. Efter pausen så hölls ytterligare två föredrag med fler uppvisningar av maskiner. 
Under åren som kom så hölls mängder med kurser för länets invånare på Kungsgården som gav människor många viktiga nya kunskaper.
Christoffer Mårtensson
Raden av parkerade bilar blev lång

Det var många som kom och såg på invigningen

När flaggan hissades så var det sång och glädje
Sten Söderhjelm talar från en modifierad skördetröska

Landshövding Elon Andersson samtalar med kungsgårdens ägare Fröken Hedvig Ulfsparre

När det var rundvandring så fick man prova en del av det som tidigare demonstrerats
Alla bilder ur Gävleborgs läns hushållningssällskaps arkiv!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar