torsdag 2 oktober 2014

Kunglig glans över traktorkursen

Hushållningssällskapets kvinnliga traktorkurs i juni 1955. Karin Hermansson demonstrerar. Fotot ur Gävleborgs läns hushållningssällskaps arkiv.
Kung Gustav VI Adolf besöker Kungsgården den 20 juni 1955. På Studiegården vid Kungsgårdens herrgård pågår en kvinnlig traktorförarkurs som kungen får den stora äran att inspektera. Äran att demonstrera traktorn får Karin Hermansson.
Det var Gävleborgs läns hushållningssällskap som drev Studiegården, vilken startade sin verksamhet vid Kungsgårdens herrgård 1951. Att utbilda inom hushållning hade varit centralt för sällskapet sedan 1800-talet, med olika typer av konsulenter, lantbruksskolor och kurser. 1951 kunde man samla en stor del av verksamheten till ändamålsenliga lokaler i Kungsgården, där man hade tillgång till maskinhallar, djur och jordbruk.
Innehållet i kvinnliga traktorkursen 1957 ("Vid bråda tider inom jordbruket måste kvinnorna ofta rycka in som förare") samt detalj ur det fint illustrerade kursprogrammet på studiegården 1955/1956. Klicka för en större bild!
Särskilt på 1950- och 60-talet är kurserna väldokumenterade med program och deltagarlistor. I kursutbudet ser man de moderna vindarna som blåser med traktormekanik, besprutningskurser och infrysning av mat. Hemvård och heminredning kommer stort. Gamla bondkök står inte högt i kurs, det ska vara praktiskt och effektivt. Som nedan, där vi ser deltagarna i "Det moderna hemmets maskiner" 1958. Det omfångsrika kursprogrammet läser du här!
Lisa Engström
Deltagarna vid kursen "Det moderna hemmets maskiner" 1958. Klicka för en större bild!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar