onsdag 27 februari 2019

Tre generationer textilarbetare i Strömsbro

Helny Holldin född 1885 i Strömsbro och dottern Elly född 1915 i Gävle. Fotot på Helny finns i Textilarbetareförbundets arkiv, medan fotot på Elly finns i SSU Strömsbros arkiv. Båda arkiven bevaras hos oss på Arkiv Gävleborg.

Mathilda, Helny och Elly Holldin i Strömsbro norr om Gävle var tre generationer kvinnor som arbetade på textilfabriken Gefle Manufaktur AB. Tillsammans gjorde de 110 år på fabriken.

Gefle Manufaktur AB startades i Strömsbro 1849 som det första aktiebolaget i Sverige enligt den då helt nya bolagsformen. Driften lades ner 1960. Fotot bevaras på Arkiv Gävleborg. 
                     
Helny anställdes redan som 12-åring. Det var inte ovanligt att barn började arbeta i den åldern. 1881 kom en ny lag som förbjöd barn under 12 år att arbeta, men inom sågverks- och gruvindustrin var det vanligt länge. 1897 när Helny började arbeta lärdes hon direkt upp till spinnerska. Som många av hennes arbetskamrater gick hon med i textilarbetarfackets avdelning 44.

Första sidan i Helny Holldins medlemsbok i Svenska Textilarbetareförbundet. Den finns bevarad i Textilarbetareförbundets arkiv. 

Helnys två år äldre vän och arbetskamrat, Maja Skoglund, satt i fackets styrelse och under storstrejken som bröt ut 1909 var Maja aktiv. Konflikterna rörde avtal om arbetsförhållanden och löner. När ett strejkutskott bildades i Gävle med representanter från olika yrken och fackföreningar var Maja Skoglund textilarbetarnas.

Storstrejkutskottet 1909. Stående från vänster: plåtslagare Hellström, murare Eriksson, gjutare Håkansson, bokhållare Ahlberg och utkörare Eriksson. Sittande från vänster: målare Jansson, journalist Johnsson, expeditionsförare Bergsten, textilarbetare Maja Skoglund och bagare Rossander. Fotot är taget på Giselsons Atelier, Gävle och bevaras hos oss på Arkiv Gävleborg.

Affisch från 1909 som kallar till möte för medlemmarna i textilarbetarfacket i Strömsbro. Affischen finns i textilarbetareförbundets arkiv.

Arbetskonflikterna 1909 påverkade både anställda och produktionen i Strömsbrofabriken. Under året fick Helny och många med henne ut understöd från avdelningen för att kunna klara sig hjälpligt trots lönebortfallet.

I anteckningsboken finns listor som den här på medlemmar i facket som fick understöd. Där syns vilka summor de fick under storstrejken 1909. Den 20 augusti fick Helny Holldin ett understöd på 6 kronor. Det motsvarar vädet av 320 kronor 2019, enligt en prisomräkning. Boken finns i textilarbetareförbundets arkiv.

Helny fortsatte arbeta hela sitt yrkesverksamma liv på fabriken i Strömsbro fram till pension 1952. Vännen Maja Skoglund däremot, fick inte stanna efter engagemanget under storstrejken, så hon slutade 1909.

Helnys dotter Elly började på fabriken när hon var 18 år och stannade i 14 år innan hon flyttade från Strömsbro och Gävle. Elly var aktiv i flera föreningar, bland annat i SSU Strömsbro där hon satt flera år i styrelsen.   

Vill du veta mer? Hela Textilarbetareförbundet avd 44 i Strömsbros arkiv bevaras hos oss på Arkiv Gävleborg. Gefle Manufaktur AB:s arkiv finns däremot på Gävle kommunarkiv.

I Anja Lundmarks skrift "Kvinnoliv på Gefle Manufakturverk AB i Strömsbro" från 1996 finns mer läsning om kvinnor som arbetade på fabriken. Skriften finns hos oss på Arkiv Gävleborg.

Camilla Larsson