onsdag 19 december 2012

Jultomtarnas fest 1909

Gefle Jultomtar bildades 1875. Syfte var att ”bispringa fattiga barn, företrädesvis med kläder, och böra i främsta rummet sådana ihågkommas, hvilka utmärka sig för flit och goda seder” Strax före jul varje år samlades barn och välgörare för en högtidsfest. Vilka dessa barn var 1909, och vilka det var som skänkte pengarna, kan du läsa här.

Till protokollet skulle antecknas att högtidsfästen afhållits den 19 december kl 4.30 e.m. uti Arbetareföreningens sal.

Sedan pastor O. Hedberg med ett varmhjärtadt tal hälsat fästdeltagarne, som till trängsel fyllde lokalen, och de beklädda barnen undfägnats med kaffe och erhållits hvar sin stor bullpåse att taga med sig hem, vidtog dansen kring den väldiga i salens midt placerade julgranen, som var vackert dekorerad med allehanda julgransgrannlåt. För skarpskyttemusikens pigga låtar gick så dansen med lif och lust, under det den gamle julbocken till allmän fröjd gjorde sina skutt i skaran. En biografförevisning med trefliga för barnen lämpade bilder mottogs äfven med lifligt bifall. Filmen hade gratis ställts till förfogande af biografägaren E. Hammar.
Programmet utfylldes för öfrigt med unison- och kvartettsång och afslutades med en treflig tablå föreställande jul i ett dalahem med motiv från en af Amalia Lindegrens taflor. Innan man gjorde uppbrott fingo alla i fästen deltagande barn göra ett besök i den till tablån inredda dalstugan och afhemta den till en julfäst hörande påsen med godsaker.
Kaffeserveringen ombesörjdes och bekostades äfven denna gång af källarmästare Tillberg hvarjämte fabrikör Edman som vanligt hade skänkt en del kaffebröd.
Ur Gefle jultomtars protokoll 21 december 1909

Även "den gamle julbocken" fick vara med på bilden som togs i magnesiumljus av Gustaf Reimers.

Källarmästare Tillbergs julfika och godis, samt det "extra" som skänktes av bageriägaren själv. Alla dokumenten ur Gefle Jultomtars arkiv. Klicka för en större bild!

tisdag 18 december 2012

Disponenten bakom Näsvikens Konsum


Näsvikens Konsum, gissningsvis omkring 1945. Till vänster om den pampiga julgranen ser man dörren in till mejeriet som alltså fortfarande verkar ha varit igång när bilden togs. Foto: Forsbergs Foto/Arkiv Gävleborg
 I början av 1900-talet förknippades kooperationen intimt med arbetarrörelsen. Så det var en om inte ohelig så åtminstone oväntad allians som bildades när disponent Rasch på Forsså Bruk beslutade sig för att understödja Näsvikens första konsumtionsförening. 1909 bildade traktens bönder ett andelsmejeri. Rasch hade förklarat sig villig att upplåta mark för mejeribyggnaden under förutsättning att även konsumtionsföreningen bereddes plats i lokalerna. Och så kom det sig att mejeriet och Konsum hamnade under samma tak. Mejeriet lades dock ned någon gång mot slutet av 1940-talet. I samband med det kom hela byggnaden att disponeras av konsumtionsföreningen som tog tillfället i akt att göra om den gamla butiken till ett modernt snabbköp.
Jörgen Björk

torsdag 13 december 2012

Konsums tidigaste historia i Sandviken

Mot slutet av 1800-talet fanns två handelsbolag av konsumentkooperativ karaktär i Sandvikenområdet: Högbo Handels AB, bildat 1883, och Grundbo Handels AB som tillkom ett par år senare. Det var osämja i det förstnämnda bolagets styrelse som ledde till att en liten missnöjd skara bröt sig ur och bildade det sistnämnda.

Något kundunderlag för två så likartade företag på samma plats fanns egentligen inte. Konkurrensen blev knivskarp. Ett viktigt vapen i kampen om kunderna var ”påbröd” i form av karameller som bonus vid varje köp. Men givmildheten nådde en gräns när också julklappsutdelning blev ett stående inslag i bolagens affärsstrategi. Av ett protokoll från den 3 juni 1896 framgår att Grundbos styrelse börjar få nog. 
"På tal om bruket att gifva så kallade julklappar, beslöts att om Högbo Handels Bolag (…) ej gifva några sådana (…) äfven Grundbo skulle upphöra dermed, samt att med afseende på bortgifvande af karameller det äfven skulle upphöra, utom vid de tillfällen då lekviden för uttagna varor inbetalas."


Under slutet av 1890-talet verkar bruket att dela ut julklappar till kunderna ha upphört. Och mellan Högbo och Grundbo slöts så småningom fred. 1914 gick företagen samman och bildade Förenade Handelsaktiebolaget. Snart anslöt sig också Sandvikens Kooperativa Handelsförening och 1920 ombildades handelsbolaget till förening med namnet Sandvikens Konsumentförening.
Jörgen Björk

måndag 3 december 2012

När Domus kom till stan

 Under året har vi tagit emot protokoll, medlemsmatriklar, räkenskapsböcker och andra nog så intressanta handlingar från nära ett hundratal konsumtionsföreningar runt om i länet. Men något som stack ut lite extra var ett paket märkt "Norra Hälsinglands Konsumtionsförening" som visade sig innehålla en fantastisk fotodokumentation över Domusvaruhusets uppförande i Hudiksvall. De äldsta bilderna visar hur kvarteret Flickskolan såg ut innan projektet satte igång. Där fanns bland annat ett hotell (Turisten), en korvskiosk, biografen Röda kvarn och ett par mindre konsumbutiker. Sedan kan man följa, steg för steg, hur Hudiksvallskooperationens nya flaggskepp tar form och så småningom invigs den 5 april 1962. Nedan presenteras ett litet bildurval. 

 
Kvarteret till höger heter Flickskolan och kommer snart att vara jämnat med marken. Det är nämligen där som det nya Domusvaruhuset ska stå. Bilden tagen i slutet av femtiotalet. Foto: L. Kristoffersson/Arkiv Gävleborg.

 
Biografen Röda kvarn till vänster. På gatan utanför passerar två unga män och en liten pojke på trehjuling. Butiken till höger är Bo-konsum, där man bland mycket annat kan köpa husgeråd. Bilden tagen i slutet av femtiotalet. Foto: L. Kristoffersson/Arkiv Gävleborg. 



Kvarteret Flickskolan vid hörnet Storgatan och Drottninggatan, precis där Hotell Turisten tidigare stod. Bilden är tagen den 24 februari 1961 och det ser ut att vara anmärkningsvärt varmt för årstiden. Foto: L. Kristoffersson/Arkiv Gävleborg.


Bilden är tagen den 8 februari 1962 vid hörnet Storgatan och Drottninggatan. Det är bara ett par månader kvar till den högtidliga invigningen. Foto: L. Kristoffersson/Arkiv Gävleborg.


Domusvaruhuset i någorlunda färdigt skick, den 21 mars 1962. Bilden är tagen från rakt motsatt håll jämfört med de tidigare. Fotografen befinner sig mitt i korsningen Storgatan och Drottninggatan. Foto: L. Kristoffersson/Arkiv Gävleborg.



Den 5 april 1962 invigs det nya Domusvaruhuset i Hudiksvall. Och då ska det naturligtvis vara ballonger, flaggor och gärna en liten blåsorkester. Foto: L. Kristoffersson/Arkiv Gävleborg.