torsdag 13 december 2012

Konsums tidigaste historia i Sandviken

Mot slutet av 1800-talet fanns två handelsbolag av konsumentkooperativ karaktär i Sandvikenområdet: Högbo Handels AB, bildat 1883, och Grundbo Handels AB som tillkom ett par år senare. Det var osämja i det förstnämnda bolagets styrelse som ledde till att en liten missnöjd skara bröt sig ur och bildade det sistnämnda.

Något kundunderlag för två så likartade företag på samma plats fanns egentligen inte. Konkurrensen blev knivskarp. Ett viktigt vapen i kampen om kunderna var ”påbröd” i form av karameller som bonus vid varje köp. Men givmildheten nådde en gräns när också julklappsutdelning blev ett stående inslag i bolagens affärsstrategi. Av ett protokoll från den 3 juni 1896 framgår att Grundbos styrelse börjar få nog. 
"På tal om bruket att gifva så kallade julklappar, beslöts att om Högbo Handels Bolag (…) ej gifva några sådana (…) äfven Grundbo skulle upphöra dermed, samt att med afseende på bortgifvande af karameller det äfven skulle upphöra, utom vid de tillfällen då lekviden för uttagna varor inbetalas."


Under slutet av 1890-talet verkar bruket att dela ut julklappar till kunderna ha upphört. Och mellan Högbo och Grundbo slöts så småningom fred. 1914 gick företagen samman och bildade Förenade Handelsaktiebolaget. Snart anslöt sig också Sandvikens Kooperativa Handelsförening och 1920 ombildades handelsbolaget till förening med namnet Sandvikens Konsumentförening.
Jörgen Björk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar