måndag 16 december 2013

Jul- och jubileumsfest i Hofors

Hofors Kooperativa Kvinnogille firar jul och 30-årsjubileum den 28 december 1940. I bakgrunden skymtar Gillets standar.
Den 28 december 1940 hölls en kombinerad jul- och jubileumsfest i Konserthallen i Hofors. Jubilarer var Hofors Kooperativa Kvinnogille som fyllde 30 år. När Gillet ser tillbaka på verksamheten under de gångna tre decennierna konstateras att mycket kretsat kring vardagen, hemmet och familjen. Men på sistone har också den stora världen gjort sig påmind. "Under senaste året har Gillet hjälpt till i arbetet som uppkommit genom det rådande tidsläget." Vid det högtidliga firandet har kvinnorna, som framgår av fotot ovan, valt att ha med sitt vackra standar.
Jörgen BjörkHofors Kooperativa Kvinnogilles standar.


fredag 6 december 2013

Ordningsproblem på Konsumrestaurangen

Konsumrestaurangen på Hyttgatan var tänkt att bli kooperationens nya flaggskepp i Sandviken när den invigdes 1945. Men ganska snart började istället alarmerande uppgifter om busliv i lokalerna komma in till Sandvikens Konsumentförenings styrelse.

Konsumrestaurangen på Hyttgatan i Sandviken.

Sommaren 1949 har det gått så långt att restaurangföreståndaren begär förflyttning på grund av otrivsel i arbetet. Enligt styrelseprotokollet den 4 augusti har "vissa klasser av ungdomarna i Sandviken, såväl manliga som kvinnliga, gjort sitt bästa för att få restaurangen nedbusad". Som en första åtgärd beslutar styrelsen kontakta "ungdomsklubben" (gissningsvis den socialdemokratiska). Och om inte det fungerar "skall vaktmästare med polismans befogenhet anställas".

Krismöte den 28 mars 1950.
Mötet den 28 mars 1950 ägnas helt åt ordningsproblemen på restaurangen. Klicka här för att läsa hela protokollet som PDF. För första gången får vi här ett konkret exempel på vad bråkmakarna kunde ställa till med: "som exempel nämndes avlyftande av värmeelement o.s.v.". Den som försöker tillrättavisa ungdomarna hotas med stryk. Men styrelsen verkar inte komma fram till någon lämplig åtgärd. I stort sett lämnas restaurangföreståndaren ensam med uppgiften att skapa ordning i lokalerna.

Något år efter krismötet kommer så ett förslag från restaurangföreståndaren. Då har man redan provat med polis och vakter. Man har vädjat till "ungdomsklubben" om hjälp. Men inget har kunnat få stopp på buslivet. Föreståndarens förslag vid styrelsemötet den 8 oktober 1951 förefaller lika enkelt som genialiskt. Paragrafen citeras i sin helhet:

På hemställan från restaurangförståndaren beslöt styrelsen låta uppsätta ett anslag i lokalen "Att berusade personer ej bli serverade".

Och i och med det upphör mirakulöst nog rapporterna om störande ungdomar. Men lugnet skulle inte vara för evigt. Hösten 1956 beviljades restaurangen rätt att utskänka öl klass II. I styrelseprotokollet för den 22 mars 1957 finns typiskt nog en paragraf med rubriken "Restauranten, assistenten och ölbekymmer". Fortsättningen lyder:

Beslöts annonsera efter ny assistent till restauranten samt då om möjligt få en som även kunde, vid behov lyfta ut besvärliga gäster. Tillsammans med representanter från nykterhetsnämnden hade besväret med ölgubbar dryftats. Nn lovade att efter hänvändelse dit skulle Nn ordna med portförbjudning av de besvärligaste.

Sådan var situationen vid slutet av femtiotalet. 1960 upphörde Sandviken Konsumentförening när verksamheten övertogs av den blivande länsföreningen Konsum Alfa.
Jörgen Björk