måndag 16 december 2013

Jul- och jubileumsfest i Hofors

Hofors Kooperativa Kvinnogille firar jul och 30-årsjubileum den 28 december 1940. I bakgrunden skymtar Gillets standar.
Den 28 december 1940 hölls en kombinerad jul- och jubileumsfest i Konserthallen i Hofors. Jubilarer var Hofors Kooperativa Kvinnogille som fyllde 30 år. När Gillet ser tillbaka på verksamheten under de gångna tre decennierna konstateras att mycket kretsat kring vardagen, hemmet och familjen. Men på sistone har också den stora världen gjort sig påmind. "Under senaste året har Gillet hjälpt till i arbetet som uppkommit genom det rådande tidsläget." Vid det högtidliga firandet har kvinnorna, som framgår av fotot ovan, valt att ha med sitt vackra standar.
Jörgen BjörkHofors Kooperativa Kvinnogilles standar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar