måndag 22 april 2013

Porter och solidaritet

Storstrejken 1909 kom att bli förödande för den framväxande arbetarrörelsen, fackföreningarnas medlemsantal reducerades kraftigt och tron på organisationen som redskap försvagades. I samband med konfliktens upphörande passade arbetsgivare på att säga upp avtal och avskeda strejkaktiva arbetare. Detta hände bl a vid de många bryggerierna i Gävle. I förslaget till nytt avtal hade försämringar införts beträffande olycksfallsersättningen, semester, fri medicin, läkare- och sjukvård.

Bryggerierna försattes i bojkott och runt om i staden affischerades för solidaritetshandlingar.

Alltså! Alla arbetare och övriga med denna klass sympatiserande avsäger sig från och med idag konsumeringen av dessa arbetsfientliga bryggeriers alster. Låt ej häller servera eder drycker av något slag vars flaskor sakna etikett!

Tuffa förhandlingar genomfördes och slutligen återstod endast det hårdnackade Porterbryggeriet. Vid ett möte i Gävle arbetarekommun beslutades den 10 maj att Bergsten och Lauren skulle besöka serveringar och butiker som tillhandahöll Porterbryggeriets varor. Besök gjordes hos Karin Eriksson på Islandsgatan, Fru Olsson på Tredje Tvärgatan, konditor Andersson och i serveringen i gropen å Centralplan. Hur de båda männen mottogs är inte känt men Porterbryggeriet, som grundats 1873, fortsatte sin tillverkning fram till 1941 då Gefle Bryggeri AB och Ångbryggeriet AB köpte företaget.
Barbro Eriksson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar