torsdag 10 april 2014

8 timmars fritid - men hur?


Ur protokoll för idrottsföreningen Svalan i Bergvik, sedermera IFK Bergvik, 21/1 1920. Klicka för en större bild!

1919 beslutades om en lagstadgad normalarbetsdag på 8 timmar. Det som arbetarrörelsen så länge kämpat för, 8 timmars arbete, 8 timmars vila och 8 timmars fritid, hade blivit verklighet. Visserligen hade arbetstiden inom bl a industrin gradvis blivit mer mänsklig, men att det ändå var en ny situation för folk bevisas av det här protokollet från IFK Bergvik. I januari 1920 beslutar idrottsföreningen att trycka ett upprop till ungdomen i samarbete med föreläsningsföreningen, folkbiblioteket i Bergvik och IOGTs studiecirkel. Vad ska ungdomen göra med den ökade ledighet, den s k fritiden?

"Ungdom:
8-timmars dagen är en verklighet, en ökad ledighet har uppnåtts, och det gäller att tillvarataga fördelarna häraf.
Förnöten sålunda icke eftermiddagen i dådlöshet eller med kortspel och dylikt utan söken att under denna nyvunna fritid förkovra Eder andligt och kroppsligt.
Undertecknade sammanslutningar tillkomna i afsikt att hjälpa Eder med att fylla dessa behof, kalla Eder härmed till sig.
Kom till våra föreläsningar!
Låna våra böcker och 
Var med oss uti Guds fria natur"

Lisa Engström

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar