måndag 30 juni 2014

Diarum - hur tråkigt som helst?

Inte så glamoröst, men innehållsrikt! Ur diariet för Metallindustriarbetareförbundet avd 169 Hofors 1933, strax efter att Hitler tagit makten i Tyskland. Vad avdelningen skrev till tyska legationen kan du läsa här.
Ett diarium håller reda på inkomna och utgående skrivelser och är ett sökmedel för att hitta ett specifikt dokument i t ex en korrespondensserie. Inte så spännande? Men om skrivelserna speglar Hofors, Sveriges och Europas historia? Då kan ett diarium vara en fantastisk källa och ett makalöst sökverktyg!
Metalls avdelning 169 i Hofors bildades 1907. Från 1907 till 1976 finns all korrespondens bevarad och minutiöst dokumenterad. Det handlar om avdelningens egna angelägenheter, som medlemmars inträden och utträden och konflikter. Materialet speglar också framväxten av samhället Hofors föreningsliv med relationen till socialdemokraterna och kommunistpartiet, RFSU, ungdomsföreningar och idrottsklubbar. Fackföreningens förhållande till riksorganisationen och till det mäktiga Hofors bruk kan man också följa i dokumenten.
Tydligt märker man att fackföreningen tar aktiv del i vad som händer i världen. Inte minst under det dramatiska 30-talet och under andra världskriget. Hitlers maktövertagande väcker många reaktioner, t ex bojkotter och engagemang i antifascistiska organisationer. I ett annat inlägg på Dokument i fokus kan du läsa om hur Metall i Hofors skriver till Tyska legationen. Man reagerar också på hur de svenska myndigheterna agerar under kriget, t ex när det gäller tryckfriheten.
Lisa Engström

Skrivelserna från 1943 visar på kvinnornas inträde i industrin på Hofors bruk, reaktioner på den svenska permittenttrafiken och arbetet med Norgehjälpen. Klicka för en större bild!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar