måndag 20 oktober 2014

Före fluortanternas och tandsmyckenas tid

En torsdag i oktober 1906 samlas flera av Gävles tandläkare, däribland Erik Ohlsson och Sigurd Wallberg, på Grand Hotell och bildar Gefle Tandläkareförening för att "afhandla gemensamma angelägenheter".

Redan på det första mötet enades tandläkarna om en gemensam prislista. I listan står det om konstgjorda tänder i kautschuksplåt, en slags vulkansierat gummi, och tandfyllningar i sex olika material, där guld var det dyraste och cement och amalgam de billigaste.
Gävle Tandläkarförenings prislista 1906. Klicka för större bild.
Tekniska demonstrationer var återkommande inslag på föreningens möten. Som när tandläkare Åhman demonstrerade en käkfraktur han behandlat 1927, eller när tandläkare Didner "demonstrerar en överkäksbrygga med bl a påbränd tandköttsersättning" på ett möte 1928.

En annan lista som diskuterades på tandläkarföreningens möten var den "svarta listan". En lista i alfabetisk ordning på personer som stod i skuld till tandläkare i föreningen och därför skulle nekas behandling om de dök upp hos en kollega. Men "möjligen med undantag av akuta fall", står det i protokollet. På mötet utsågs tandläkare Berggren till svarta listans redaktör, och skulle uppdatera den en gång i månaden.
Ur protokollet från 6 februari 1928. Klicka för större bild.
Förutom heta diskussioner om prispolitiken, så återkommer vissa frågor under hela 1920-talet i föreningen. Som att ha jourverksamhet, vilket de kom igång med 1926, och den omstridda frågan om att öppna klinikverksamhet. Dels för att förbättra skoltandvården och för att nå mindre bemedlade personer. Debatterna om privat tandvård och folktandvård blir många.

Utvecklingen syns i tandläkarföreningens årsmötesprotokoll. 1930 öppnar Gävles första skoltandklinik i lokaler på Islandsskolan. 1938 fattar riksdagen beslut om allmän folktandvård, och i februari 1940 öppnar så Gävle stads folktandvårdspoliklinik.  

Klicka här om du vill läsa Gävle Tandläkarförenings årsmötesprotokoll i sin helhet: Årsmötesprotokoll 1930Årsmötesprotokoll 1940
Camilla Larsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar