måndag 9 februari 2015

En glimt av krigets helvete i Torsåker


"Människorna lida. De hata. De äro fyllda av hopplöshet och kunna ej se fram mot ett mål. Nöden fortsätter. Hjälpen måste också fortsätta."

Orden är pastor Einar Sparrstedts vid ett föredrag på Röda korset i Torsåker 1 februari 1947. Pastorn, vid den tiden verksam i Högbo kyrka, har besökt den svenska hjälpverksamheten i gränsområdet mellan Polen och Tyskland.
1945 blev Masurien, som tidigare tillhörde Ostpreussen, en del av Polen. Einar Sparrstedt vittnar om hur tyskar som blivit kvar hatas av polackerna, samtidigt som de som flytt över gränsen ses som "Tysklands parias". Oavsett nationalitet och språk vet eländet inga gränser, med svält, kyla, sjukdomar och tragiska livsöden. Och, som pastorn framhåller, känslor som hat och hopplöshet.

Folk i Sverige var väl informerade om vad som hände i Europa under och efter andra världskriget, och det var inte bara tidningar och radio som var källan. Många, många tog del av vittnesbörden direkt, i form av föredragshållare och vittnen. Idag kan också vi ta del av pastor Sparrstedts föredrag eftersom det noggrant återgavs i protokollet.
Lisa Engström
"Inom Mazuriens bebodda delar fingo nu 1500 barn ett mål mat för var dag. Trots kylan voro barnen utan strumpor och med träskor. Tuberkulos var utbredd ända till 80%" Torsåkers lokalavdelning av Röda korset, protokoll 1 februari 1947.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar