torsdag 5 mars 2015

Idrottsgalenskap och sportidiotism


Protokoll 6/6 1913 för Söderhamns agitationshärd.
Den sjätte juli 1913 i Söderhamn:
Kan något göras för att motarbeta den mer och mer tilltagande sportidiotismen? Kamrat Altberg inledde frågan och tyckte att bollsparkning o. d.  passade bäst för sådana som inte gjorde något om dagarna fast man sorgligt nog kunde få se arbetare som gått i strängt arbete hela dagen dock hålla på att sparka boll halva nätterna flera talare instämde på förslag av Altberg beslöts att genom D.S. få några lämpliga upprop tryckta för ändamålet ifråga

Flygblad utgivet av Hälsinglands socialdemokratiska ungdomsdistrikt 1913. Öppna och läs hela flygbladet som en PDF här!
"D.S" var distriktsstyrelsen för Hälsinglands socialdemokratiska ungdomsklubbar. Flygbladet som man lät trycka 1913 var mycket utförligt i frågan om arbetarklassen och idrotten. Vid 1900-talets början fanns ett starkt motstånd mot idrott inom arbetarrörelsen. Det handlade delvis om vad arbetarna skulle ägna sin fritid åt:

Det fordras av en upplyst arbetarungdom att den använder sin fritid på det mäst förståndiga sätt. Kom ihåg, att det icke allenast är kroppslig, utan framförallt andlig spänstighet och duglighet vi böra eftersträva, om vi nöjaktigt skola fylla vår plats i livet.
En arbetare måste, på den minimala tid som inte går till arbete, mat och sömn, både bilda sig och arbeta för socialismens mål, där blir idrotten en oönskad konkurrent.
Men idrotten är också en klassfråga på ett annat sätt: Överklassmänniskorna vill gärna gå och titta på idrott där arbetarna "stärker" sig till döds, menar flygbladet. Idrotten liknar mer och mer tuppfäktningar där människor i stället för djur hetsas mot varandra.

Betrakta till exempel de förekommande fotbollsmatcherna, där idrottsföreningarna sinsemellan, under namn av "vänskapsmatcher", tortera varandra på ett föga tilltalande sätt. Hur ofta händer det icke, vid dylika tillfällen, att flera av de uppträdande, måste forslas från platsen, så illa tilltygade, att de bli krymplingar för livet.
Fotbollsmatch i Söderhamn runt 1910-1915. Skärgårdens IF mot okända motståndare. Här ser man tydligt hur spelarna torteras och håller sig för pannan medan "halmhattarna" nöjestittar vid sidan av. Eller har de helt enkelt sol i ögonen? Foto ur Hälsinglands fotbollförbunds arkiv
Vad människor ska ägna den ökande fritiden åt blev en fortsatt angelägen fråga. Här kan du läsa om hur IFK Bergvik tyckte att fritiden skulle utnyttjas då 8-timmarsdagen infördes 1919.
Om du vill läsa hela flygbladet om idrottsgalenskapen, öppnar du den som en PDF här!
Lisa Engström

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar