tisdag 6 februari 2018

Speleländet i Mackmyra

Kortspelare från tidigt 1900-tal.
I september 1918 samlades Mackmyra sulfitfabriks fackförening till medlemsmöte i Folkets hus lilla sal. Först diskuterade man en tillfällig uppgörelse som facket gjort med bolaget, där hade styrelsen beslutat sig för att skicka en skrivelse till disponenten och det godkändes av mötet. 

Sedan blev det dags för en ny fråga: Kortspelsvansinnet.

Protokollet från Mackmyra där mötet konstaterat att något måste göras för att "stäfja kortspelsvansinnet".
Axel Eklund tog upp frågan. Enligt honom var problemet större än någonsin. Och uppenbarligen höll mötets deltagare med, av protokollet framgår i alla fall inte att frågan väckte några större diskussioner. Man bestämde sig helt enkelt för att uppmana föreningens medlemmar att sluta spela kort och hålla sina barn från kortleken. Dessutom ville man uppmärksamma tidningspressen på frågan. 

Notisen i Gefle-Posten publicerades 25 september 1918.
Frågan om kortspelandet ledde uppenbarligen till en ny fundering: Vad kunde hålla ungdomarna från kortleken? Som nästa punkt på mötet diskuterade man om fackföreningen skulle starta en ungdomsklubb i Mackmyra, men där var man inte redo att fatta något beslut. 

Dagläget hösten 1918 är förstås en förklaring till oron över kortspelet och ungdomarna. Det var brist på matvaror, priserna hade höjts och jobben var osäkra i skuggan av det stora krig som rasade ute i Europa. 

Mackmyra sulfitfabriksarbetares fackförening bildades 1906 och gick till historien i och med den långdragna konflikten om föreningsrätten samma år. 1920 bytte föreningen namn till avdelning 32, Mackmyra inom Svenska Pappersindustriarbetarförbundet. Fabriken lades ner 1976.

Ulla Ejemar

Fler blogginlägg om Mackmyra finns här http://arkivgavleborg.blogspot.se/search?q=mackmyra

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar