torsdag 21 februari 2013

Att almkvista - att bada utan baddräkt

Professor Almkvist på besök i Bomhus 1934

Johan Almkvist (1869 – 1945) var läkare och en av Sveriges ledande experter på könssjukdomar, särskilt syfilis. Efter sin läkarexamen kom han att tjänstgöra vid S:t Görans sjukhus i Stockholm, som var inriktat på denna typ av ohälsa och vid Stockholms stads besiktningsbyrå för prostituerade kvinnor. Prostitution såg vid denna tid främst som ett hygieniskt problem- inte ett moraliskt.


Under 30-talet gav han ut böcker med titlar som Sexuell kultur, Trohet och otrohet och Kärlekens ansvar. Det var nu han kom i kontakt med nudismen eller naturismen som den då kallades. Grundtanken bakom naturismen var att utan kläder är vi alla ganska lika. I samband med att kläderna plockas av faller även de etniska och sociala kännetecknen och vi kan lättare se vad som förenar oss. Efter att ha studerat nudismen i Tyskland kom han 1932 att ge ut boken Hälsa och nakenhet - en socialmedicinsk studie över klädedräktens inverkan på kropp och själ. I och med denna bok blev Almkvist en kändis.


Det var nyttigt för kroppen att utsättas för sol och vindar. Almkvist förhoppningen var att en vardaglig nakenhet skulle bidra till att avdramatisera sexualiteten och dämpa könsdriften. Liksom den nakna kroppen härdades mot förkylningar kunde sinnet härdas mot nakenhet.
Barbro Eriksson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar