fredag 1 februari 2013

Det är roligt att ta själv!

Konsumtionsföreningen Bollnäs med omnejd (Konsum Bollnäs) bildades hösten 1923 när ett antal kooperativa organisationer i och omkring Bollnäs landskommun gick samman i en storförening.

I början av femtiotalet beslutade sig föreningen för att bygga om butiksfilialerna i Rehn och Höglunda till moderna självbetjäningsbutiker - Bollnäs skulle få sina första snabbköp. För Rehns del hade styrelsen särskilt högtflygande planer. Man hade bestämt sig för en "relativt stor tillbyggnad, så att en verkligt rymlig snabbköpsbutik kunde skapas". Men till en sådan kunde myndigheterna inte ge sitt tillstånd. Lösningen blev i stället att flytta ner personalens omklädningsrum och toalett i källaren så att hela markplanet kunde användas som butiksyta. Kyldiskar "av allra modernaste konstruktion" skulle installeras i både Rehn och Höglunda. På så sätt, konstaterade man, kunde alla kött- och charkuterivaror, ost, smör, margarin och spädare grönsaker förvaras kylda.

De första försöken med självbetjäningsbutiker i Sverige gjordes redan 1941. Men eftersom den nya butiksformen visade sig svår att kombinera med hanteringen av ransoneringskuponger fick snabbköpens riktiga genombrott vänta till efter krigsslutet. Det var väl egentligen först under femtiotalet som det stora flertalet svenskar fick erfara hur roligt det kunde vara att ta själv från butikshyllorna. 

Konsum Bollnäs arkiv innehåller protokoll, årsberättelser, stadgar och räkenskaper. Handlingarna sträcker sig från 1921, då det första steget mot en storförening för Bollnäs med omnejd togs, och fram till det att föreningen fusionerades med Konsum Alfa 1966.
Jörgen Björk

Planskisser över snabbköpen i Rehn och Höglunda. Klicka för förstoringar!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar