onsdag 8 maj 2013

Frihet eller tvång - valåret 1944

Den 3 september 1944 talade högerledaren Gösta Bagge i Sagabiografen i Gävle. Tanken var ursprungligen att mötet skulle hållas i det fria men fick, på grund av ruskväder, flyttas inomhus. Det var bara några veckor kvar till valdagen den 17 september.

Världskriget gick mot sitt slut och valet kom mycket att handa om hur Sverige skulle se ut efter freden. Socialdemokraterna, med statsminister Per Albin Hansson i spetsen, propagerade för en bred samverkan - dock avvisades Sveriges kommunistiska parti.

Gösta Bagge pekade på farorna med socialisering, enligt honom skulle ett sådant samhälle vara ett "de mjuka ryggarnas samhälle". Rädslan för kommunismen var fortfarande påtaglig och Sven Linderot, partiets ordförande, fick t ex inte framträda i radion men det fick Gösta Bagge. Den 15 september, kl 19.30 var det dags att slå på radion för att lyssna till partiledarens ord.

De som fick rösta i detta val måste vara 23 år, inte vara under förmyndarskap eller satta i konkurs och inte heller haft långvarigt stöd från fattigvården. För första gången var det möjligt att poströsta.

Valresultatet visade på en kraftig minskning av rösterna för så väl Per Albin Hanssons parti (-7,2 %) som Gösta Bagges (-1,1 %) medan kommunisterna gick starkt fram (+ 6,8 %). Gösta Bagge avgick som högerledare efter valet och efterträddes av Fritiof Domö.
Barbro Eriksson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar