tisdag 21 januari 2014

AB Ansg. Fahlstedt bygger

Lillhagen var ett av flera radhusområden som Fahlstedts byggde i Bomhus under 60-talet. Arkitekt: Hans Åkerlind. Klicka här för att se informationsbladet som PDF.

På 1950-talet uppförde AB Ansgarius Fahlstedts Byggnadsfirma sina första radhus- och villaområden i Gävle med omnejd. Under ett par decennier fram över skulle just den typen av projekt bli något av firmans signum. Det så kallade miljonprogrammet förknippas väl i första hand med höghusområden och betongförorter. Men en betydande del av de bostäder som byggdes under åren 1965 till 1974 utgjordes faktiskt av villor, parhus och radhus. Och i våra trakter var det ofta Fahlstedts som stod för byggandet.

När byggmästaren Ansgarius Fahlstedt gick bort 1949 övertog sönerna Sven och Gunnar Fahlstedt firman som ombildades till aktiebolag 1957. Under åren 1949 - 1979 byggdes, i egen regi och som entreprenader, omkring 1500 bostäder i form av radhus, villor, kedjehus och lägenheter i flerfamiljshus. Byggnadsfirmans arkiv, som förvaras på Arkiv Gävleborg, innehåller bland annat byggnadshandlingar såsom ritningar, tekniska beskrivningar och entreprenadkontrakt rörande arbeten i Gävle med omnejd.
Jörgen Björk 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar