söndag 26 januari 2014

De finska barnens diet

I februari 1942 ordnade Alfta Röda Korskrets plats för 15 finska barn på Tekla Larssons pensionat Björkebo. Det var ett tillfälligt hem, efter sommaren tänktes det att en del barn skulle kunna återvända till Finland och gå i skolan, medan andra skulle bli inackorderade i privata hem, som så många barn blev redan vid ankomsten till Sverige.
Omkring 40 faddrar stödde barnen med pengar varje månad, de omkringliggande sågverken sponsrade med ved och förläggningen fick alla möjliga typer av gåvor. Trakten kring Edsbyn och Alfta låg över rikssnittet av antal mottagna finska barn med ca 5% så engagemanget var generellt stort.
Vad barnen åt dokumenterades på matsedlar som skickades till provinsialläkaren i Gävle, som också var ordföranden för Gävleborgs läns kommitté för Finlandsbarnen. Per Hallberg påpekade att med tanke på att dåliga tider kunde stå för dörren var barnens mat nästan lite för bra och rekommenderade några inskränkningar. Det är nästan så att stadsbarnen måste avundas de finska barnens diet.
I protokollet anar man att Röda korset i Alfta känner sig kritiserade för att maten skulle vara "väl kraftig". Men när man lugnat sig gör man ett litet tillägg i protokollet, ångrar uttrycker "väl kraftig" och bifogar Hallbergs brev. Nedan kan du läsa provinsialläkarens brev samt en av de matsedlar som upprättades för förläggningen för finska barn i Alfta.

Protokoll fört vid Alftakretsens möte 27/2 1942

Ur Röda korsets Alftakrets arkiv

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar