fredag 7 mars 2014

Lek och allvar med Forsbacka kvinnogille

Bordsstandar. Forsbacka kooperativa kvinnogille.
De kooperativa kvinnogillena hade en mångskiftande verksamhet. Till de väsentligaste uppgifterna hörde att sprida kunskap om de kooperativa idéerna och på så vis bidra till att så många som möjligt av landets husmödrar gjorde sina inköp hos Konsum och inte i den privata handeln. Kvinnogillena gjorde också viktiga insatser för behövande i vårt land och i andra länder, inte minst under trettio- och fyrtiotalet.

Men det går nog inte heller att överskatta den sociala funktion som kvinnoorganisationer av det har slaget fyllde för medlemmarna själva. På Forsbacka kooperativa kvinnogilles möten hade förströelsen sin givna plats. Sammankomsterna inleddes och avslutades med sång och dessutom fanns nästan alltid "underhållning" med som en särskild punkt på agendan. Och när stämningen är som mest uppsluppen kan det lätt bli lite si och så med protokollföringen, vilket följande utdrag får illustrera:

Protokoll daterad 4 september 1933. Klicka för större bild.
Johanna Järnström åtog sig underhållningen vid mötet och berättade att hon hade besökt gammelgården vid Vretas, och gått där och sett på allt det gamla sedan svunna tider, kom så att tänka på alla som där huserat, om gammelmor och unga husmor, om dottern i huset, om pigan, drängen, husbonden om allt och alla tänkte sig också att prosten kom på besök och berättade därvid på vers om hans ankomst. Som undertecknad ej han följa med i galoppen och skriva verserna hoppas jag deltagarna vid mötet kände sig nöjda ty det applåderades då liksom alla gånger Johanna läser sina dikter.
Jörgen Björk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar