onsdag 27 augusti 2014

Åmot och valet 1911


Socialdemokraternas röda bil utanför Arbetarbladets expedition i Gävle, på väg ut på turné. I baksätet i vidbrättad hatt sitter den stora stjärnan, den man vill höra i Åmot, redaktören och riksdagskandidaten Fabian Månsson.
Vi har idag haft besök af "den röde bil" med ett öfverdådigt bra föredrag af Herr Lundgrehn. Åhörareantalet var mot förmodan stort. Det var väl för att få höra herr Månsson som man bröt sig lös så mangrant, och anletena mulnade visserligen en liten stund, när man erfor att herr Månsson icke var med, men de skeno åter upp, ja de strålade. Brev från Ruben Hällberg i Åmotsbruk 24/8 1911
Ljus och Jords notis om Röda bilens besök i Åmot, Jädraås och Ockelbo 24/8 1911. Fabian Månsson talade i Jädraås och Ockelbo, men inte i Åmot!
Brevskrivaren Ruben Hällberg har lyckats få ett socialistiskt föredrag till Åmot strax före riksdagsvalet 1911. I ett brev några veckor tidigare förklarar han att Åmotbornas "politiska jag" är "ett barn med barnasinne hos många icke ens är fött ännu". Nyligen har Åmot besökts av högerns blå bil, något som inte varit riktigt bra för "jaget". Det behövs en röd bil!
Varför har man då inget utvecklat "politiskt jag" i Åmot? 1911 års riksdagsval var det första med allmän manlig rösträtt. De ekonomiska trösklar som tidigare reglerade rösträtten var borta och släppte därför fram hela den manliga arbetarklassen (om man inte var diskvalificerad på något annat sätt) till valurnorna. Att så många skulle rösta för första gången skapade Sveriges första riktiga valrörelse, där bilen blev en viktig aktör.
Nedan syns den "röda bilens" planerade veckolånga turné genom länet med start i Bergsjö och mål i Torsåker. Söndagen den 20 augusti var 6 möten inplanerade. Bilen gjorde det möjligt. Den 24 augusti var planen att stoppa i Ockelbo, men det blev alltså även ett föredrag i Åmot och ett i Jädraås samma dag.
Men det stora dragplåstret, stjärntalaren, den hett eftertraktade Fabian Månsson var inte med i Åmot. Ruben Hällberg skriver:
"Han måste nog komma hit och lugna sinnena någon kväll nästa vecka". Hela Rubens brev kan du läsa som PDF här!
Lisa Engström
Plan för en av röda bilens turnéer i länet. Längst ner står den viktiga frågan nedtecknad: "Skall Fabian Månsson medfölja på dessa möten?" Dokumentet är liksom Rubens brev hämtat ur Gävleborgs socialdemokratiska partidistrikts omfattande korrespondens 1911.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar