fredag 15 augusti 2014

När reklam-tv var en nyhet

 Den sista december 1987 hände något häpnadsveckande i de svenska tv-rummen: en tredje, kommersiell tv-kanal började sända via satellit. Den nya tv-kanalen, TV3, som ägdes av Jan Stenbeck, finansierade sin verksamhet med reklamintäkter.
Då var reklam-tv oprövat i svensk tv. De två första tv-kanalerna, TV1 och så småningom TV2, som startade 1969, drevs av Sveriges Radio/Sveriges Television och betalades med licensintäkter.
Frågan om att tillåta reklam-tv diskuterades i olika sammanhang, och togs även upp i den politiska debatten. Näringslivet och de borgerliga parterna var positiva till reklambetald tv, medan man inom socialdemokratin och vänstern var kritiska.
Folkpartiets valaffisch med Bengt Westerberg som för fram budskapet ”Vi ska ha en fri TV3 betald med reklam.”, sätter frågan i ett politiskt sammanhang.
Att det diskuterades om man var ”för eller emot reklam-tv” 1987 kan låta underligt idag, men med bara två statligt ägda tv-kanaler var kommersiell tv något helt nytt.        
Camilla Larsson


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar