tisdag 28 april 2015

Kvinnor tränar Ju-jutsu på 50-talet


         Årsmöte i Hofors 1964. Ingrid Lundberg, Hofors och Lilian Ölmefors, Gävle.                                         
En reserv av kvinnlig arbetskraft utbildades till ambulans- och lastbilsförare av Kvinnoföreningarnas beredskapskommittéer under 1939. De behövdes som ersättare för alla chaufförer som inkallades till militärtjänst. De nyutexaminerade förarna i Göteborg startade en bilkår och idén spreds vidare i landet. 1942 bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund och i början av 50-talet hade flera bilkårer startats i Gävleborg.

Bilkårerna hade en mycket omfattande utbildningsverksamhet för sina medlemmar. I Gävle Kvinnliga Bilkår arrangerades biltjänst- och allmän militär utbildning. Kurser i motor och materialvård, sjukvård, pistolskytte, orientering och brandtjänst hölls också, liksom utbildning i att köra tyngre fordon som buss, lastbil med släp och terrängfordon.
Rapport om Skyttekurs 1958-59, en kurs i pistol- och gevärsskjutning.  
Extra intressant är att det hölls kurser i Ju-jutsu som självförsvar för bilkåristerna i Folkets Hus i Gävle med instruktör Uno Söderberg under 1951. Bilkåren betalade Söderberg 1.50:- per elev och varje lektionstillfälle var 2.5 timme långt. 
Deltagarlistor för kursen i Ju-jutsu 1951. 
Kanske inspirerades Uno Söderberg av Ester Cronholm som höll kurser Ju-jutsu som självförsvar för kvinnor i Stockholm redan på 1920-talet. Hon var gift med Viking Cronholm, som introducerade Ju-Jutsu i Sverige. 

Att bilkårernas arbete väckte stort intresse på 50-talet syns i medlemsstatistiken. Gävle Kvinnliga Bilkår hade 79 medlemmar vid starten 1950 och 200 medlemmar fem år senare. Vissa medlemmar deltog som konvojförare vid Röda Korsets och Rädda Barnens hjälpsändningar.

För att samla in pengar till den egna verksamheten arrangerade bilkåren regelbundet basarer och sålde lotter. Hade man turen på sin sida kunde man bli en lycklig vinnare till en mopedcykel i oktober 1953 om man hade köpt rätt lott för en krona.

Camilla Larsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar