fredag 29 maj 2015

Ska mor få vila en dag eller en vecka?

Affisch  för Mors blomma som såldes över hela landet. 
Sommaren 1947 fick tre kvinnor i Norrsundet erbjudandet att åka de femton milen till semesterhemmet i Gnarp för att vila upp sig. Hur fruarna Allberg, Thörn och Larsson valdes ut framgår inte av protokollsboken från Röda korset i Norrsundet, däremot att pengarna kom från ”Mors blomma”

Det var en liten knapphålsblomma som såldes för att dra in pengar till semester åt ”trötta och utarbetade mödrar”. I Norrsundet lyckades man sälja 1100 blommor á 10 öre styck. Nettot blev 110 kronor och det räckte till en vecka för tre i semesterhemmet som låg i det före detta brukskapellet i Sörfjärden.

Blommorna såldes med draghjälp av dåtida kändisar som skådespelarna Isa Quensel, Sickan Carlsson och Edvard Persson.
Utskick till butiker som uppmanades att sälja blomman. 
Mors blomma var kopplad till Mors dags-firandet, som introducerades i Sverige 1919. Förebilden fanns i USA, där dagen firades första gången 1905.

I en skrift från 1920 påpekas att syftet är att mor ska omslutas extra mycket av sina barns kärlek denna dag. Barnen ska uttrycka sin tacksamhet och be om förlåtelse för alla bekymmer de orsakat sin mor under året.  

Skriften rekommenderar att firandet sker på följande vis:
. Svenska flaggan hissas på hemmets flaggstång.
. Mor hälsas på morgonen med sång av barnen.
. Hon bjudes före uppstigandet på gott kaffe och bröd berett av barnen. Hon hedras med blommor och en liten gåva.
. Hon beredes så långt det är möjligt vila och frihet från allt hushållsarbete den dagen. Barnen bädda, sopa, laga mat och diska.
. Vid eftermiddagskaffet eller om aftonen hålles en liten högtidlighet, där far i huset medverkar.  
 Ulla Ejemar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar