onsdag 10 september 2014

Att vara moderat och rösträttskvinna 1917

"Telefoner" noterade på pärmen till Bollnäs moderata kvinnoklubbs första protokollsbok, bl a högertalaren Edit Kindvalls stockholmsnummer. Klubben bildades i april 1915.
Edit Kindvalls telefonnummer står skrivet på insidan av pärmen till Bollnäs moderata kvinnoklubbs första protokollsbok. Det är ett Stockholmsnummer, men hon var faktiskt från vårt län, närmare bestämt Storvik. På 1910-talet blev hon en av de främsta kvinnliga högertalarna.
Edit Kindvall var med då Bollnäs moderata kvinnoklubb bildades och också vid ett möte 23 maj 1917 då hon höll ett föredrag om kvinnan och den politiska rösträtten. Efteråt skulle klubben ta ställning till frågan. Av protokollet framgår beslutet att "inte kräfva rösträtt, men vilja vi ej heller motsätta oss den -  ifall högern anse sig böra föra fram frågan."
Protokoll vid möte med Bollnäs Moderata kvinnoklubb 23 maj 1917. Klicka för en större bild!
I diskussionen deltog föreningsmedlemmarna, men också ombudsmannen Gullander och löjtnant Holmström, två prominenta, manliga medlemmar av högerpartiet. Kvinnoklubbens ordförande Sigrid von Schultz var också ordförande i Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Bollnäs. Självklart var hon positiv till rösträtten. Högern var ett parti som motsatte sig den kvinnliga rösträtten, men partiets kvinnor var ofta aktiva i rösträttskampen.

Protokollet väcker många frågor: Vilken vinkling hade Edit Kindvall på sitt föredrag? Varför var de två högermännen närvarande och hur påverkade de diskussionen? Vad tyckte de "vanliga" medlemmarna i kvinnoklubben om kvinnans rösträtt? Men protokollet ger bara antydningar, den "liffulla" diskussionen finns inte återgiven, läsningen sker mellan raderna.
Lisa Engström

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar