torsdag 18 december 2014

Månkarbogumman botade sjuka

En måndag i slutet av december 1901 lät Johanna Persson i Månkarbo döpa sig och blev medlem i Tierps Södra Baptistförsamling. Då var hon 37 år gammal.

Medlemsmatrikeln för 1887-1949 i Tierps Södra Baptistförsamling där Johanna Persson i Månkarbo finns med. 

En lite ovanlig medlem i baptistförsamlingen blev hon kanske, Johanna Persson. För enligt församlingens medlemsmatrikel uteslöts hon den 23 februari 1914. Orsaken till det var spådom.


Vem var hon? Vad hade hon egentligen gjort för att bli utesluten ur baptistförsamlingen efter 13 år som medlem? Och vad innebar brottet spådom?

Protokollsböckerna från tiden när Johanna Persson var medlem i församlingen saknas, så där finns inga svar att hämta.

Släktforskarresultat visar att Johanna Jansdotter, som hon hette som flicka, föddes 1864 i Vendels socken. Hon överlevde två äkta män och fick tre barn, två flickor och en pojke. 1926 dog Johanna Persson, 62 år gammal.

Men i folkmun kallades hon för "Månkarbogumman". Hon var vida känd i trakterna som helbrägdagörare och välbesökt av människor som behövde goda råd och bot mot besvär och sjukdomar.

Om Johanna Perssons förmåga att bota människor och djur finns nog inte mycket nedtecknat och bevarat i skrift. Men det kanske var den verksamheten som var orsaken till att hon blev utesluten ur baptistförsamlingen.

Camilla Larsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar