måndag 26 oktober 2015

En kvinna bättre än ingen?

Protokollet där föreningen lanserar Berta Jonsson som sin kandidat.
Våren 1944 valde Bollnäs mejeriförening ny styrelse. Alla män.
Kvinnorna på Bergs konditori noterade att de fick mjölka korna och sköta ladugården men inte hade något inflytande över det bondeägda mejeriet. Kvinnorna som möttes tillhörde Bollnäsavdelningen av Svenska landsbygdens kvinnoförbund,  i dag heter de Centerkvinnorna.

I protokollet från 11 april 1944 har de noterat att de diskuterade frågan på mötet. De beslutade att anhålla om att få med en kvinna i mejeriets styrelse.  ”Detta med tanke på det stora arbete som åligger de flesta av lantbrukarhustrurna i ladugården” skriver de i protokollet.  Berta Jonsson från Freluga var deras kandidat.
Hur det gick i mejerifrågan framgår inte, men protokollsböckerna är omsorgsfullt förda och berättar om möten, föredrag och kaffepauser från starten 1933 och framåt. 

1943 kom frågan om fårklippning upp.  Uppenbarligen var också den ett kvinnogöra. En elektrisk fårsax skulle underlätta klippningen men den var dyr. Beslutet blev att de skulle dela på saxen. Tolv kvinnor och tre män köpte andelar för 10 kronor och 90 öre.

Fårsaxen kostade 184 kronor och 50 öre med stickkontakt. Fakturan och listan över andelsägare finns bevarade i arkivet, du kan se dem här intill. 
Ulla Ejemar
Femton gårdar delade på fårsaxen, varje andel kostade 10.90.

Fakturan från Bröderna Anderssons järnhandel i Bollnäs. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar